Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringscondities

Prijsopgaven en opdrachtbevestigingen zijn onder voorbehoud van de goedkeuring van de directie van DC AutomatiseringsGroep en onder voorbehoud van schrijf en/of rekenfouten.
Het is DC AutomatiseringsGroep onmogelijk een exacte opgave te geven voor de benodigde tijdsduur voor aflevering, reparatie en installatie hangt sterk af van de situatie ter plaatse en complexheid.
Deze posten zullen op basis van nacalculatie aan u doorberekend worden:

  • Aflever- en installatiekosten, per uur € 98,00
  • Kilometervergoeding, per gereden km € 0,39
  • Bijdrage Reistijd per uur € 49,00
Gebruik-/service-/onderhoudcontract

Voor gebruik van de DC Print Pro.Net software of andere door DC AutomatiseringsGroep ontwikkelde en gevoerde software kunt u geen onderhoudsovereenkomst afsluiten.
U bent gerechtigd gebruik te maken van de helpdesk van de DC Lintenprinter en DC Print Pro.Net uitsluitend voor defecten aan de DC Lintenprinter en/of bugs in de DC Print Pro.Net software.

Andere supportvragen zoals vervangen/installeren van de DC Print Pro.Net software, problemen met uw computersysteem/Windows, virusscanners, mislukte Windowsupdates en dergelijke of het controleren van het systeem vallen hier niet onder en zullen apart gefactureerd worden.
DC Lintenprinters van een ouder type, die nog niet zijn voorzien van een standaard USB poort aansluiting of DC Lintenprinters ouder dan 10 jaar, vallen buiten de gratis support!

Voor het DC Print Pro.Net programma in welke uitvoering dan ook worden geen kosteloze updates verstrekt. Deze dienen door de gebruiker voor het normale tarief aangeschaft te worden.

Prijscondities

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Prijs- en modelwijzigingen zijn ten alle tijden mogelijk. Alle leveringen geschieden volgens de door ons gehanteerde NL digital leveringsvoorwaarden, welke u op deze site kunt downloaden of op verzoek kan worden toegezonden. Bestaande klanten betalen op factuur binnen 14 dagen. Indien er een automatische incasso-overeenkomst met DC AutomatiseringsGroep is afgesloten zal de factuur enkele dagen na factuurdatum worden geïncasseerd.
Werkzaamheden verricht buiten de standaard kantoortijden, worden belast met een toeslag van 30%.

Nieuwe klanten dienen hun eerste bestelling op moment van levering vooraf te voldoen op één van de IBAN-rekeningen van DC AutomatiseringsGroep, of via een incassomachtiging.

Garantie

Koper is verplicht het bestelde en geleverde in ontvangst te nemen. Bij het niet in ontvangst willen nemen van de bestelde goederen om welke reden dan ook, zullen de gemaakte kosten (tenminste 10% van de hoofsom) op koper worden doorberekend met een minimum bedrag van € 175,- per gebeurtenis. Alle door DC AutomatiseringsGroep genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de leveringstermijn plaatsvindt, zal DC AutomatiseringsGroep opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. DC AutomatiseringsGroep is niet aansprakelijk indien de levering niet kan plaatsvinden door onvoorziene omstandigheden, waaronder tevens begrepen zijn vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers.

Garantie

Op hardware is de standaard fabrieksgarantie van toepassing op basis van Carry-in. In alle overige gevallen zal, in geval van nieuwe hardware, 1 jaar garantie op apparatuur worden gegeven. Echter niet op de benodigde arbeid bij het vervangen van de hardware.

Aflevering

Onder aflevering wordt verstaan: volgens offerte/overeenkomst op één adres bezorgen, uitpakken en opbouwen van bestelde goederen en het installeren van DC Print Pro.Net software.
De gewerkte uren zullen op basis van nacalculatie of op basis van offerte of overeenkomst gefactureerd worden. Overige werkzaamheden zijn uitgesloten van aflevering.

Het is van belang dat onze medewerker een juiste aflevering kan verzorgen. Dit houdt o.a. in dat wij u verzoeken te beschikken over voldoende en geschikte ruimte voor het plaatsen van de door u bestelde artikelen en over voldoende, geaarde en vrije stopcontacten. Tevens dient u zelf in te staan voor de functionaliteit van eventuele reeds aanwezige hardware en/of andere apparatuur/software van derden.
Zaken als timmeren, boren, zagen of installeren van software van derden en dergelijke vallen niet onder de aflevering van software en/of hardware.

Retourneren

Voor reparaties en het verhelpen van storingen aan huis zal DC AutomatiseringsGroep aan opdrachtgever een bijdrage in de reiskosten in rekening brengen. Indien een tweede servicebezoek voor dezelfde reparatie noodzakelijk is, zal deze bijdrage niet in rekening gebracht worden. Storingen dienen gemeld te worden bij DC AutomatiseringsGroep, deze zal zo spoedig mogelijk, al naar gelang de aard en de prioriteit van de storing, in overleg treden met de opdrachtgever om de storing te verhelpen.

Download hier de NL digital voorwaarden.

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te surfen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Winkel
Favorietenlijst
Mijn account